Čo sú Oxfordské debaty?

Projekt Oxfordských debát má za cieľ kultivovať verejnú diskusiu  a popularizovať názory odborníkov. V Oxfordskej debate sa stretávajú dva tímy odborníkov, intelektuálov alebo verejne činných osobností, ktoré presviedčajú obecenstvo  o platnosti alebo neplatnosti vopred ohlásenej tézy. Téza je tvrdenie, ktoré vystihuje aktuálnu spoločenskú kontroverziu.

Projekt Oxfordských debát na Slovensko prinášajú Slovenská debatná asociácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

Prečo Oxfordské debaty?

Väčšina slovenských verejných debát trpí implicitnou či explicitnou názorovou preferenciou, odrážajúcou videnie organizátora diskusie. V takej diskusii nedochádza k stretu myšlienok a divák si nedokáže vytvoriť ucelený a komplexný názor na danú tému. Oxfordské debaty stret myšlienok naopak vyhľadávajú priamo svojím formátom, ktorý vyžaduje zastúpenie oboch názorových strán. Rečníci majú pridelený väčší počet kratších blokov, pričom sa striedajú predstavitelia súhlasnej a nesúhlasnej strany. To vedie k atraktívnejšej výmene názorov a aj samotných rečníkov tlačí do kompaktnejšej prezentácie svojich postojov.

Odkiaľ pochádzajú Oxfordské debaty?

Oxfordské debaty (v angličtine Oxford-style debates) sú pomenované podľa Oxford Union, najväčšieho debatného klubu na svete, kde sa takéto debaty konajú každý týždeň. Podobnú tradíciu majú aj ďalšie študentské debatné spolky. V roku 2002 tento formát verejných diskusií prevzala britská organizácia Intelligence Squared, ktorá dnes už každoročne organizuje niekoľko desiatok takýchto debát v Spojených štátoch, Veľkej Británii, Austrálií, Hongkongu  a najnovšie aj na Ukrajine. V Českej republike sa úspešne formát udomácňuje v projekte Masarykových debát.

Oxfordské debaty sú mediálne populárnym konceptom. Využíva ho napríklad BBC (programami Doha DebatesWorld Debate), National Public Radio a Newsweek (preberaním záznamov debát Intelligence Squared) a časopis The Economist (vlastným formátom debát). Oxfordských debát sa zúčastňujú intelektuálni lídri ako Paul Krugman, Shashi Tharoor, Fareed Zakaria a Richard Dawkins.


Share